Czy fotowoltaika na gruncie jest niebezpieczna?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym najnowszym artykule. Sprawdź, dlaczego fotowoltaika na gruncie może być niebezpieczna i jakie są alternatywne rozwiązania.

Nie, fotowoltaika przy gruncie jest bezpieczną, bezawaryjną i wieloletnią instalacją. Składa się modułów fotowoltaicznych umiejscowionych na specjalnej konstrukcji zakotwiczonej w glebie. Ten rodzaj konstrukcji jest chętnie wybierany przez właścicieli dużych działek i rolników, którzy chcą zainwestować w fotowoltaikę.

Fotowoltaika na gruncie – koszty, zalety i wady

Zwykle cena zależy od tego, ile urządzeń potrzeba. Cena jednostkowa to ok. 5 500 zł brutto, ale średnia cena systemu to 25 983,3 zł brutto bez uwzględnienia dotacji. Jest wiadomo, że koszty konstrukcji wahają się od 9,6% do 11,6%.

Czy na gruncie rolnym można postawić panele fotowoltaiczne?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Według prawa, wielkopowierzchniowe instalacje mogą być usytuowane wyłącznie na gruntach o IV lub niższej klasie ziemi oraz na nieużytkach rolnych. Inwestycja musi być uzgodniona z gminą i rolnikiem, a teren musi posiadać odpowiednią dojazd i infrastrukturę.

Czy instalacja fotowoltaiczna na gruncie wymaga zgłoszenia?

Jak niektórzy sądzą, nie ma takiej potrzeby. Jednakże większość ekspertów jest zdania, że ​​tak. Dlaczego? Ponieważ instalacja fotowoltaiczna na gruncie może stanowić element ogrodzenia przemysłowego lub rolnika, a taki element musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami prawnymi. Warto dodać, że bez odpowiedniego pozwolenia na budowę taki system fotowoltaiczny będzie całkowicie bezużyteczny pod względem funkcjonalności i użytkownicy mogą mieć problemy ze swobodnym korzystaniem z tego typu instalacji.

Gdzie lepiej Fotowoltaika na dachu czy na ziemi?

Zazwyczaj panele na ziemi są większe i wymagają stabilniejszej, o wiele bardziej skomplikowanej konstrukcji. Ponadto taki montaż objęty jest większym podatkiem – 23% VAT, podczas gdy instalacja na dachu to tylko 8% VAT. Wady? No cóż, musimy pamiętać, że Fotowoltaika na dachu ma swoje naturalne ograniczenia – ze względu na kształt dachów, nierówności terenu oraz jego ukształtowanie (znajduje się tam np. komin).

Czy fotowoltaika na gruncie jest droższa od fotowoltaiki na dachu?

Wbrew pozorom, niekoniecznie. Instalacja paneli fotowoltaicznych na gruncie może być nawet tańsza niż na dachu, w zależności od pewnych czynników. Faktem jest, że koszt montażu będzie nieco wyższy z uwagi na konieczność stworzenia i dopasowania stelaża konstrukcyjnego oraz dowozu elementów na miejsce. Niemniej jednak całkowity koszt inwestycji będzie niższy, ponieważ instalacja fotowoltaiki na gruncie ma kilka istotnych zalet.

Panele słoneczne instalowane są zwykle w okolicach obrzeży działki, gdzie cena gruntów jest niższa niż w centrum. Dodatkowo, jeśli dana posesja posiada ogród lub inną przestrzeń dookoła domu, to panele fotowoltaiczne mogą być swobodnie postawione bez obawy o ich estetykę. Widać więc, że fotowoltaika na gruncie ma kilka istotnych zalet w porównaniu do instalacji na dachu.

Jakie panele najlepsze na grunt?

Decyduje o tym kilka czynników. Najważniejszy jest typ dachu i kąt nachylenia, czy też stopień nasłonecznienia terenu. Inne ważne czynniki to: elewacja budynku wobec stron świata (czy na dachu są okna), a także czy w pobliżu znajdują się duże drzewa lub inne obiekty, które mogłyby przesłaniać słońce. Bardzo ważna jest też dobra wentylacja pod dyktando konstruktorów, aby uniknąć ewentualnych problemów z grzaniami się paneli. Stelaż pod panele fotowoltaiczne powinien być solidny i odporny na działanie warunków atmosferycznych, gdyż bardzo często musi stać na dachu budynków. Warto wiedzieć, że coraz większym uznaniem cieszą się stelaże wykonane z aluminium.

Jak daleko od domu mogą być panele fotowoltaiczne?

Teoretycznie polskie prawo mówi o konieczności zachowania odległości 4 metrów od działki przy posadowieniu budowli. Dotyczy to również paneli. Praktycy radzą, aby ta odległość uwzględniała na przykład wjazd dźwigu i jego bezpieczne manewrowanie. Tym samym, chcąc uniknąć ewentualnych problemów prawnych, warto trzymać się tych rekomendacji i stosować najlepsze praktyki.

„Ile metrów od granicy można postawić fotowoltaikę?” – pytanie, które często słyszymy od naszych klientów. W odpowiedzi na to pytanie należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak: typ i wielkość działki, rodzaj i ilość sąsiadujących budynków, a także przepisy prawne.

4 czy 8? A może 2 albo 10? Zgodnie z opinią Łukasza Ozorowskiego, wicedyrektora działu realizacji Columbus Energy, minimalna odległość instalacji fotowoltaicznej od granicy to 4 metry. Jest to jednak zasada obowiązująca wyłącznie w firmie Columbus Energy – inne przedsiębiorstwa mogą mieć inne zasady.

Czy sąsiad może zablokowac budowę farmy fotowoltaicznej?

Warszawski RDOŚ powołał się na opinię WSA we Wrocławiu, który orzekł, że „powstanie farmy fotowoltaicznej może naruszyć zasady ładu przestrzennego na danym terenie i kolidować z sąsiednią zabudową” i że tego rodzaju inwestycja nie może zostać zaliczona do urządzeń infrastruktury technicznej, wobec czego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i prowadzeniu inwestycji (art.61 ustawy Prawo budowlane) organ administracji publicznej ma obowiązek uwzględnić opinię społeczną w postaci protestu sąsiada.

Jaką klasą gruntu pod fotowoltaikę?

Aby pod fotowoltaikę można było wykorzystać dany teren, musi on spełniać pewne warunki. Wymagana jest klasa gruntów IV, V lub VI według klasyfikacji stosowanej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zalicza się do nich również nieużytki rolne i leśne, a także grunty zabudowane i zielone. Klasa gruntów ma znaczenie przede wszystkim ze względu na ich rodzaj. Należy pamiętać, że gleba pod fotowoltaiką musi mieć odpowiednią strukturę i konsystencję, aby mogła utrzymać cały ciężar instalacji. Poza tym gruntu nie może być zbyt mocno nasłoneczniony – optymalna ilość nasłonecznienia to ok. 1000-1200 godzin/rok.

Pozwolenie na budowę fotowoltaicznej Jeśli dla danego terenu istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w planie musi być zapis o przeznaczeniu przedmiotowej działki pod zabudowę fotowoltaiczną. Ponadto inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowa­niach realizacji przedsięwzięcia oraz pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej lub jej modernizację (art. 39 ustawy Prawo energetyczne).

Czy opłaca się wydzierżawić ziemię pod fotowoltaikę?

Zdecydowanie tak! Wbrew pozorom, właściciel gruntu może liczyć na stały dochód bez konieczności wkładu pracy własnej. Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki, a jej popularność cały czas rośnie. Z tego powodu udostępnianie nieużytków rolnych lub niezagospodarowanych działek pod dzierżawę staje się coraz bardziej opłacalnym interesem.

Czy można instalować panele fotowoltaiczne bez podłączenia do sieci?

Tak, jest to możliwe i korzystne cenowo. Należy pamiętać jednak o tym, że podłączenie nie może przekraczać 3 metrów lub 50 kW. Taka instalacja fotowoltaiczna tworzy układ zamknięty, który działa niezależnie.

– Instalacja na gruncie: gdzie zamontować falownik?

Pamiętaj, że musisz wybrać miejsce zadaszone, aby chronić urządzenie przed kontaktem z deszczem i śniegiem. Ponadto falownik powinien być umieszczony w lokalizacji ochronionej przed bezpośrednim dostępem do promieni słonecznych. Aby dowiedzieć się, jakie są idealne warunki dla instalacji falownika na gruncie, skonsultuj się z ekspertami.

Zobacz także:  Czy mogę sam założyć panele fotowoltaiczne?