Falownik – inwerter

Falowniki, inaczej zwane inwerterami, są urządzeniami, które przekształcają energię elektryczną, wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, z prądu oraz napięcia stałego, w prąd i napięcie przemienne, mające parametry zbliżone do energii oferowanej przez elektrownię. Każdy falownik posiada układ stworzony z mostka kluczy półprzewodnikowych z tranzystorów IGBT, łączący wejście i wyjście. Dzięki niemu prąd otrzymany na wyjściu falownika jest przemienny. Bardzo często w układach wyjściowych znajdują się rozłączniki, bezpieczniki oraz ograniczniki przepięć, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy pracy urządzenia.

Ponadto, falowniki kontrolują produkcję energii oraz prowadzą statystyki odnośnie niej.

Inwertery dzielimy ze względu na:
– izolację,
– typ instalacji,
– wielkość.

Ze względu na izolację wyróżniamy falowniki transformatorowe oraz beztransformatorowe. Transformatorowe pozwalają na galwaniczne oddzielanie modułów fotowoltaicznych od sieci elektroenergetycznej. Najczęściej wykorzystuje się falowniki beztransformatorowe, które są lżejsze i charakteryzują się wysoką sprawnością w szerokim zakresie napięciowym pracy, dzięki czemu konfiguracja generatora fotowoltaicznego jest łatwiejsza.

Ze względu na typ instalacji wyróżniamy falowniki wyspowe oraz sieciowe. Te pierwsze nie synchronizują się z siecią publiczną, przez co nie wprowadzają do niej nadwyżek energii. Zamiast tego jest ona gromadzona w akumulatorach.
Modele sieciowe są zsynchronizowane z siecią publiczną, dlatego mają możliwość wprowadzania do niej energii. Niektóre falowniki sieciowe mogą współpracować z akumulatorem, zwiększając ilość energii przeznaczonej na potrzeby gospodarstwa domowego, ale nie jest to konieczne.

We względu na wielkość wyróżniamy mikrofalowniki, czyli takie, które współpracują z jednym modułem fotowoltaicznym, inwertery szeregowe, obsługujące szeregi modułów, oraz centralne, posiadające bardzo dużą moc. Służą one do pracy na farmach fotowoltaicznych i obsługują nawet kilka tysięcy modułów PV.

„Falownik jest „sercem” instalacji fotowoltaicznej, dlatego tak ważne jest aby zastosować urządzenie najwyższej jakości.
Nasza firma montuje inwertery renomowanych europejskich producentów. Jesteśmy również Oficjalnym Partnerem Serwisowym firmy Fronius.